Wat te doen bij een ongeval

Een ongeval. Wat nu?

Soms komt het bij rugby voor dat je je bezeerd op training of tijdens een wedstrijd. In dat geval kan je beroep doen op de verzekering van Rugby Vlaanderen. Als spelend lid zit deze verzekering vervat in je lidgeld.

Daarom is het dus belangrijk dat je, vóór je op het veld stapt:

a/ ofwel een geldige competitieve of recreatieve licentie hebt (die licentie krijg je automatisch na betaling van het lidgeld én het voorleggen van een geldig medisch attest)

b/ ofwel, als nieuwe ‘proef’speler, een ’try’ licentie hebt, die één maand geldig is, en waar ook de nodige verzekeringen bijhoren. Na die maand voldoe je het lidgeld om geen onderbreking in verzekering te hebben.

Heb je dus iets aan de hand bij een training of wedstrijd, volg dan deze stappen:

  1. Download het aangifteformulier
  2. Vul de gevraagde gegevens in op de eerste 2 pagina’s (clubverantwoordelijke is Arvid Leyman + adres van de club).
  3. Laat de laatste pagina invullen door de behandelende geneesheer of huisarts.
  4. Stuur de ingevulde en ondertekende pdf per mail door naar dignate@rugby.vlaanderen
  5. Nadat je zelf eerst alle rekeningen hebt betaald, bezorg je Belfius per mail (claims@belins.be) alle nodige ziekenfondsbewijzen en facturen met vermelding van je dossiernummer.

Comments are closed.